کسب عنوان صادرکننده نمونه سال 95 ، 96 و 97

رویدادها - ایزوگام صدف گستر دلیجان
رویدادها - ایزوگام صدف گستر دلیجان

دریافت تندیس بانک توسعه صادرات

رویدادها - ایزوگام صدف گستر دلیجان

شرکت در نمایشگاه ایران و افغانستان

445505655_341171-333x480

شرکت در نمایشگاه اصفهان

20-333x480

                ایزوگام صدف گستر دلیجان - آپارات  یویتیوب - صدف گستر ایزوگام دلیجان