دارای نشان استاندارد ملی ایران

دارای نشان ایزو ۹۰۰۱

20 سال ضمانت کارخانه

7 سال بیمه دانا