دارای نشان استاندارد ملی ایران

دارای نشان ایزو ۹۰۰۱

مخصوص شرایط آب و هوای گرم مانند کشور عراق و حوزه خلیج فارس

20 سال ضمانت کارخانه

7 سال بیمه دانا