کسب عنوان صادرکننده نمونه سال ۹۵ ، ۹۶ و ۹۷

رویدادها - ایزوگام صدف گستر دلیجان
رویدادها - ایزوگام صدف گستر دلیجان

دریافت تندیس بانک توسعه صادرات

رویدادها - ایزوگام صدف گستر دلیجان

شرکت در نمایشگاه ایران و افغانستان

445505655_341171-333x480

شرکت در نمایشگاه اصفهان

20-333x480