تمامی محصولات شرکت صدف گستر دارای پوشش ۷ ساله بیمه دانا میباشد.

همچنین یک ضمانتنامه کتبی ۲۰ ساله شرکت صدف گستر برای تمامی محصولات خدمت مشتریان عزیز ارایه میشود

ضمانت ایزوگام - شرکت صدف گستر دلیجان

بیمه ایزوگام - صدف گستر دلیجان